ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Họ và tên (*)
Tên đăng nhập (*)
Mật khẩu (*):
Xác nhận mật khẩu (*):
Lĩnh vực đăng ký (*):
Giới tính (*)  Nam       Nữ
Số CMND (*)
Ngày cấp CMND (*)  
Nơi cấp CMND (*)
Địa chỉ thường trú (*)
Nơi ở hiện tại (*)
Ngày sinh (*)  
Nơi sinh (*)
Dân tộc (*)
Điện thoại: 
Địa chỉ e-mail: 
Mã bảo mật

Reload Image
 
* HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:
- Được đánh dấu (*) là các mục bắt buộc.
- Tên đăng nhập có thể chứa các chữ cái thường từ a-z; các số từ 0-9 và dấu gạch chân "_"
"Xác nhận mật khẩu" là mục dùng để khẳng định mật khẩu đã được nhập chính xác.
- Nhập mã bảo mật là 04 ký tự trong ảnh vào ô trống (không phân biệt chữ hoa và chữ thường) và nhấp chuột vào nút "Đăng ký" để hoàn tất.